Mobile haqida

Mobile Flutter kursi

12 ta o'quvchi

Hozirgi kundagi dasturlash sohasini eng rivojlangan turlaridan Mobile dasturlash hisoblanadi.
Mobile dasturlash mobile ilovalar ishlab chiqadigand dasturlash yo'nalishi hisoblanadi. Mobile Flutter kursida hozirgi kundagi eng oxirgi texnologiyalar hafta 3 kun mobaynida o'rganasiz. Bundan tashqari kursning 4-oyiga kelib StartUp guruhida startUp loyihalar yaratishni ham o'rganasiz.